Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost BURZA ŽIVĚ, s. r. o. , IČ 048 01 539, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 Staré Město,  jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 253559.

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě vašeho členství

Pokud jste se stali našimi členy – ať už v rámci členství zdarma, placeného členství nebo členství premium, budeme zpracovávat osobní údaje, abychom vám mohli zřídit účet, prostřednictvím kterého vám budeme dodávat našeho produkty a služby. Zřízení takového účtu je pro poskytnutí naší služby nezbytné.

Také u nás bude docházet k profilování – protože na základě vámi vyplněných údajů vám budeme modelovat výukový program a materiály, tedy obsah, vhodný právě pro vás, šitý na míru vaší startovní pozici a pokrokům.

Prostřednictvím účtu s vámi budeme komunikovat, budete v něm mít dostupné materiály a přístupy k našim produktům.

Pro realizaci platby a předplatného budeme zpracovávat také platební údaje.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše produkty a služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně našich produktů, případně ohledně vašich žádostí a dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby, přihlášení do účtu nebo dodání produktu.

C. Zpracování osobních údajů v případě nákupu jednotlivého webináře (nebo jiného produktu bez členství)

Pokud jste u nás nakoupili jednotlivý produkt (webinář) a neměli zájem o členství, zpracováváme vaše osobní údaje pro poskytnutí takového produktu.

Jedná se hlavě o fakturační údaje (jméno, příjmení, sídlo, IČ) a kontaktní údaje – přes které s vámi budeme komunikovat, zpřístupníme vám přes ně produkt a zašleme vám na ně daňový doklad.

Pro realizaci platby budeme zpracovávat také platební údaje.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše produkty a služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně našich produktů, případně ohledně vašich žádostí a dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání produktu.

D. Novinky (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do novinek nebo notifikací nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich e-mailových zpráv a notifikací.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do našich novinek se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu/využití naší služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: podpora@burzazive.cz.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb (Stripe)
  • rozesílkový nástroj (Activecampaign.com)
  • dodavatelé IT a marketingových služeb
  • partneři, kteří se podílejí na tvorbě webového obsahu
  • subjekty zajišťující účetnictví a daňové poradenství
  • subjekty podílející se na organizaci našich offline akcí
  • subjekty zajišťující právní služby

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese podpora@burzazive.cz  nebo zavolejte na tel. č. +420 608 578 898.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.