Disclaimer

Společnost BURZA ŽIVĚ, s.r.o., IČ 048 01 539, sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 Staré Město (dále jen „Společnost“) neposkytuje investiční službu investičního poradenství ani jakoukoliv jinou hlavní investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a nezastává ani žádnou jinou roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). 

Společnost upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání či opomenutí klienta učiněného na základě informací obsažených ve výukových materiálech. Výukové materiály slouží pouze pro vzdělávací a informativní účely v oblasti investování a finančních trhů a nezohledňují individuální potřeby a charakteristiky klienta či jeho finanční zázemí. Klient musí sám zvážit provedení konkrétní investice. Klient provádí investice na vlastní odpovědnost a riziko. 

Společnost upozorňuje, že obchodování na burze je rizikové a je s ním spojeno riziko ztráty finančních prostředků. Minulé výnosy určitého finančního nástroje nejsou zárukou ani predikcí budoucího výnosu daného investičního nástroje.