Obchodní podmínky

Jsme společnost BURZA ŽIVĚ, s. r. o. , IČ 048 01 539, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 Staré Město,  jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 253559. 

Kontaktní e-mail: info@burzazive.cz

Kontaktní tel.č.: +420 608 578 898

Jsme rádi, že jste se rozhodli nás vzít v rámci vašeho profesního rozvoje do týmu. 

Naše smluvní vztahy se budou řídit těmito obchodními podmínkami. Prosíme, vezměte na vědomí, že naše služby poskytujeme firmám, odborníkům a dalším profesionálům, tedy nejsou určené spotřebitelům.

1. Typy členství a registrace

Jaký typ členství u nás najedete?

 1. Naši platformu můžete používat ve třech modulech:
 • členství zdarma
 • placené členství (tedy přístup k placenému obsahu – online kurzům)
 • členství premium (Klub BURZA ŽIVĚ)

Na všechny tři typy členství se vztahují tyto podmínky, jednotlivé moduly se ale liší obsahem služeb.

 1. Abyste se stali našimi členy, zaregistrujte se do placeného členství nebo členství premium. Registrací přistupujete na tyto obchodní podmínky a stáváte se našimi členy.
 1. Ve vaší členské sekci najdete dostupné materiály, které vám poskytujeme zdarma, ale také váš placený obsah – podle  typu vašeho členství. Obsah vám ze začátku připravujeme na míru podle vaší “startovní pozice”, aby se vám s námi spolupracovalo co nejefektivněji.
 1. Ohledně zpracování osobních údajů se, prosíme, podívejte na Zásady zpracování osobních údajů.

2. Naše online kurzy (placené členství)

Pro profesionály tvoříme online kurzy. Jak si je můžete objednat?

 1. Zvolíte online kurz, o který máte zájem.
 1. Po úhradě poplatku vám placený obsah odemkneme.
 1. Obsah najdete ve vašem uživatelském účtu.
 1. Online kurz vám v uživatelském účtu zůstane k dispozici po dobu užívání vašeho uživatelského účtu.

3. Členství Premium (Klub BURZA ŽIVĚ)

Chceme vás posouvat ještě o něco dál. A tak vám kromě online kurzů chceme nabízíme i osobní přístup našich profíků.

 1. Členství premium (Klub BURZA ŽIVĚ) vám nabízí navíc tyto služby:
 • přístup do uzavřených kanálů komunikační platformy Discord
 • obchodní notifikace od mentora Jakuba Kovaříka v rámci platformy Discord
 • přístup k živému vysílání k aktuálním obchodům a obchodní strategii
 • přístup k záznamům živých vysílání po dobu aktivního členství
 • přednostní právo přihlásit se na naše offline akce
 1. Při registraci do premium členství (Klub BURZA ŽIVĚ) je délka členství časově neomezená.
 1. Po úhradě poplatku vám premiový obsah zpřístupníme.
 1. Premiový obsah najdete ve vašem uživatelském účtu a diskuzním kanále Discord.
 2. Členství se platí dopředu. Uživatelský účet můžete kdykoliv deaktivovat. Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že poměrnou část platby v případě předčasného zrušení členství nevracíme mimo zákonnou 14 denní lhůtu odstoupení od smlouvy.

  4. Webináře

  Některé naše webináře jsou za poplatek zpřístupněné bez ohledu na vaše členství. Jak si je můžete objednat?

  1. Webinář si můžete objednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat své údaje a případně je opravit – podobu, v jaké údaje do objednávkového formuláře vyplníte, budeme považovat za správnou a aktuální.
  1. Jakmile vám zašleme potvrzení o zařazení na webinář, je mezi námi uzavřena smlouva, která se řídí těmito podmínkami.
  1. Účast na webináři, pokud je placený, je podmíněna zaplacením celé ceny. Bez uhrazení ceny vám vstup na webinář neumožníme.
  1. Pokud se již uhrazeného webináře nemůžete účastnit, kontaktujte nás a domluvíme se na řešení.
  1. Storno poplatky za zrušení účasti jsou:
  • do 1 týdne před webinářem = vrácení 100 % registračního poplatku
  • pozdější zrušení – registrační poplatek se nevrací
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že webináře můžeme zrušit nebo změnit termín. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na vámi uvedené e-mailové adrese s tím, že v případě zrušení webináře vám vrátíme zaplacený poplatek, v případě změny termínu můžete požadovat vrácení ceny, pokud jste webinář již zaplatili anebo si vybrat náhradní termín, pokud na něm bude volné místo.
  1. Záznam k webináři vám bude dostupný v uživatelském účtu po dobu 1 měsíce od jeho konání nebo do doby odvysílání následujícího webináře. Z toho důvodu je zapotřebí si uživatelský účet zřídit.

  5. Platební podmínky

  Ceny za naše služby a produkty najdete na webu, na všechny se vztahují tyto podmínky:

  1. Poplatky za služby jsou splatné dopředu. Bez jejich úhrady vám naše služby nezpřístupníme.
  1. Platit můžete pomocí platební brány (premium členství, online kurzy, webináře) nebo převodem (online kurzy, webináře).
  1. Pokud budete za služby platit převodem, prosíme vás o úhradu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je číslo objednávky.
  1. Daňový doklad lze stáhnout po dokončení objednávky – odkaz na stažení bude obsažený v zaslaném potvrzení o objednávce, který vám dorazí na vaši e-mailovou adresu.

  6. Co když budou mít naše služby vadu?

  Naše služby se snažíme dodávat v co největší kvalitě. Někdy se ale i při vynaložení veškeré péče může stát, že služba může mít chybu. Jak v takovém případě postupovat?

  1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá domluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem. Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
  1. Reklamaci uplatněte na e-mail reklamace@burzazive.cz.
  1. Prosíme, uveďte:
  • které služby se vada týká
  • vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení
  1. Ozveme se vám co nejdříve s návrhem řešení nastalé situace.

  7. Autorská a osobnostní práva

  Materiály, které jsou vám k dispozici, jsou velmi často autorskými díly. Co s nimi smíte a nesmíte dělat?

  1. Naše materiály jsou vám plně k dispozici pro vaše vzdělávání. Poprosíme vás ale o pochopení, že se jedná o naše know how a tvorbu, která je určena pouze vám pro interní použití, a proto vás prosíme o jejich další nešíření.
  1. Kurzy ani jiné akce se z důvodu ochrany osobnosti a autorských práv nesmí nahrávat nebo jinak zachytit bez našeho výslovného souhlasu (a případně souhlasu ostatních účastníků), a to ani pro osobní užití.
  1. Případné poškozování našich autorských nebo jiných práv monitorujeme a vždy řešíme, mimo jiné s našimi právníky.

  8. Vyloučení odpovědnosti

  I když se snažíme předávat vám maximum našeho know how, prosíme, vezměte na vědomí, že neneseme žádnou odpovědnost za vaše konkrétní kroky v oblasti investování.

  1. Zakoupením jakéhokoli našeho on-line kurzu, který vedeme my nebo naši spolupracující subdodavatelé, berete na vědomí, že veškeré námi sdělené informace (ať už na kurzech nebo doprovodných materiálech) slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti investování a finančních trhů. My ani naši subdodavatelé nejsme finančními poradci a neposkytujeme investiční doporučení. Poskytované informace nenahrazují individuální konzultaci s kvalifikovaným odborníkem. Investiční příklady slouží ke studijním účelům a nijak nezaručují možné budoucí výsledky.
  1. Veškeré informace, které poskytujeme v kurzech nebo doprovodných materiálech vychází z našich osobních zkušeností. Tyto zkušenosti jsou individuální, a proto my ani naši subdodavatelé nemůžeme nést odpovědnost za vaše rozhodnutí ani jednání učiněné na jejich základě.
  1. Jakékoli použití informací či investičních strategií uváděných na našich kurzech či v doprovodných materiálech při investování je pouze ve vašich rukách. Investování na finančních trzích je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Váš případný úspěch či neúspěch nezávisí jen na znalostech získaných v našich kurzech, ale také na dalších faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich předchozích zkušenostech s finančními trhy, dovednostech, možnostech, znalostech a schopnostech. Váš úspěch či neúspěch může být dále ovlivněn situací na trhu a jeho budoucím vývojem. Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací poskytnutých na našich kurzech.

  9. Závěrečná ustanovení

  Závěrem:

  1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že obchodní podmínky můžeme zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

  V Praze, dne 01.01.2022